Acces la informaţii de interes public

Birou informare-documentare (Legea 544/2001): 0233 665471  interior 24
Program: 08:00-16:00 Luni – Vineri
Relaţii solicitări informaţii de interes public:
Telefon:0233 665471  interior 24, Fax: 0233 665241
Solicitări informaţii de interes public online:
Email: roznov@primariaroznov.ro
Relaţii mass-media: 0233 665471  interior 24

 

Persoanele abilitate să furnizeze informaţii de interes public

Persoanele abilitate să furnizeze informaţii de interes public conform Legii nr. 544/2001, după
cum urmează:

Dalia Auratei – Inspector
Date Contact:0233 665471  interior 24
E-mail:roznov@primariaroznov.ro

 

Informatii comunicate din oficiu:

a) actele normative care reglementează organizarea şi funcţionarea autorităţii sau instituţiei publice;
b) structura organizatorică, atribuţiile departamentelor, programul de funcţionare, programul de audienţe al autorităţii sau instituţiei publice;
c) numele şi prenumele persoanelor din conducerea autorităţii sau a instituţiei publice şi ale compartimentului/ funcţionarului responsabil cu difuzarea informaţiilor publice;
d) coordonatele de contact ale autorităţii sau instituţiei publice, respectiv: denumirea, sediul, numerele de telefon, fax, adresa de e-mail şi adresa paginii de Internet;
e) sursele financiare, bugetul şi bilantul contabil;
f) programele şi strategiile proprii;
g) lista cuprinzând documentele de interes public;
h) lista cuprinzând categoriile de documente produse şi/sau gestionate, potrivit legii;
i) modalităţile de contestare a deciziei autorităţii sau a instituţiei publice în situaţia în care persoana se consideră vătămată în privinţa dreptului de acces la informaţiile de interes public solicitate.

→ Modalitățile de contestare a deciziei autorității sau a instituției publice în situația în care persoana se consideră vătămată în privința dreptului de acces la informațiile de interes public solicitate.

→ Conform art. 22 din Legea nr. 544/2001, persoana care se consideră vătămată în drepturile sale poate face plângere la secția contencios administrativ a tribunalului în a cărei rază teritorială domiciliază sau în a cărei rază teritorială se află sediul autorității ori al instituției publice.
→ Plângerea se face în termen de 30 de zile de la data expirării termenului prevăzut de la art.7 din lege.

 Listă cuprinzând documentele de interes public:

♦ model cerere de informații de interes public (format .pdf)

model reclamație administrativă 1 (format .pdf)

model reclamație administrativă 2 (format .pdf)

Sari la conținut