Legislația în baza careia funcționează instituția:

1. Constitutia Romaniei
2. Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr. 57/2019 privind codul administrativ
3. Legea nr. 161 din 19 aprilie 2003 privind unele masuri pentru asigurarea transparentei in exercitatrea demnitatilor publice, a functiilor publice si in mediul de afaceri, prevenirea si sanctionarea coruptiei
4. Legea 52 din 21 ianuarie 2003 privind transparenta decizionala in administratia publica
5. Legea nr. 544 din 12 octombrie 2001 privind liberul acces la informatiile de interes public
6. Legea nr. 50 din 29 iulie 1991 privind autorizarea executarii constructiilor si unele masuri pentru realizarea locuintelor
7. Legea nr. 350 din 6 iulie 2001 privind amenajarea teritoriului si urbanismul
8. Legea nr. 242 din 23 iunie 2009 privind aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 27/2008 pentru modificarea si completarea Legii nr. 350/2001privind amenajarea teritoriului si urbanismul
9. Regulamentul nr. 679/2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date

Sari la conținut