Biroul Public Comunitar Local de Evidență a Persoanelor

 

Biroul Stare Civilă

 

Eliberare certificat privind domiciliul înregistrat în Registrul Naţional de Evidenţă a Persoanelor

În conformitate cu prevederile art. 11 din H.G. nr. 220/2006 pentru aprobarea Normelor metodologice privind procurarea şi transmiterea în străinătate a certificatelor şi extraselor de pe actele de stare civilă, precum şi a datelor cu privire la domiciliul şi reşedinţa unor persoane, cu modificările şi completările ulterioare, Direcţia pentru Evidenţa Persoanelor şi Administrarea Bazelor de Date poate elibera certificate, potrivit anexei 5, care să ateste în străinătate domiciliul unor cetăţeni români, în vederea obţinerii unor drepturi sau a apărării intereselor acestora.

Cetăţenii români care solicită eliberarea Certificatului privind domiciliul înregistrat în Registrul naţional de evidenţă a persoanelor, necesar în vederea obţinerii unor drepturi sau apărării intereselor acestora în străinătate vor completa cererea potrivit modelului anexat la sediul Serviciului Public Comunitar Judeţean de Evidenţă a Persoanelor/ Serviciului Public Comunitar Local de Evidenţă a Persoanelor/primăriei pe raza căruia/căreia au domiciliul.

Legitimarea solicitanţilor se face în baza actului de identitate aflat în termen de valabilitate.

Sari la conținut