Search
marți 26 martie 2019
  • :
  • :

Schimbarea numelui/prenumelui pe cale administrativă

    Cererea de schimbare a numelui trebuie să fie motivată prin unul din cazurile prevăzute la art. 4 aliniat (2) şi (3) din Ordonanţa nr. 41/2003. Cererea se depune la primăria de la domiciliul solicitantului în nume propriu ori prin împuternicit cu procură specială sau prin împuternicire avocaţială; în cazul cetăţeanului roman cu domiciliul în străinătate, cererea se depune la primăria unităţii administrativ-teritoriale de la ultimul domiciliu avut în România, iar dacă nu a avut vreodată domiciliul în România, la Direcţia de Stare Civilă-Sector 1 Bucureşti. Schimbarea prenumelui minorului se poate cere oricând.

Cererea va fi însoţită de următoarele documente:
1. Copii legalizate de pe certificatele de stare civilă ale persoanei care solicită schimbarea numelui şi/sau prenumelui;
2. Un exemplar al MONITORULUI OFICIAL AL ROMÂNIEI, Partea a III-a, în care a fost publicat, pe cheltuiala solicitantului, extrasul din cererea de schimbare a numelui, exemplar de la publicarea căruia să nu fi trecut mai mult de un an;
3. Consimţământul, dat în forma autentică, al celuilalt soţ, în cazul schimbării numelui de familie comun purtat în timpul căsătoriei;
4. Consimţământul, dat în forma autentică, al celuilalt părinte, în cazul schimbării numelui de familie al minorului;
5. Autorizarea instanţei de tutelă, în cazurile prevăzute de art.7 din O.G. nr.41/2003;
6. Cazierul judiciar si cazierul fiscal ale solicitantului;
7. Curriculum vitae;
8. Memoriu;
9. Orice alte documente  pe care solicitantul le consideră necesare în susţinerea cererii sale.
Taxă 15 lei
Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *