Search
luni 14 octombrie 2019
  • :
  • :

Protectia Datelor si Politica de Confidentialitate

Primăria Orașului Roznov, iți mulțumește pentru interesul față de instituția noastră. Întrucât prin vizitarea portalului de internet al instituitei noastre ne încredințezi informațiile tale. Dorim ca prin aceasta politica sa te informam si să îți explicam ce date prelucrăm, de ce le prelucrăm și ce facem cu ele. Întrucât luăm în serios confidențialitatea și datele personale cu, care intrăm în contact te asiguram ca facem tot posibilul să le stocăm în siguranță și să le prelucrăm cu atenție si nu oferim informații unor părți terțe fără a te informa.

Această politica te informează despre informațiile pe care le procesăm în legătură cu tine în relație cu instituția noastră, atunci când utilizați portalul nostru de internet. În colectarea acestor informații, noi acționăm în calitate de operator de date cu caracter personal și, prin lege, suntem obligați să îți furnizăm informații despre noi, despre motivul și modul în care folosim datele tale și despre drepturile pe care le ai asupra datelor tale cu caracter personal.

Despre instituția noastră

Suntem Primăria Orașului Roznov, administrație publica locala, operator de date cu caracter personal, ce se angajează sa protejeze datele cu caracter personal ale persoanelor vizate, prelucrate de instituție, respectând legislația europeana si naționala in materie (Regulamentul UE 679/2016 si Directiva UE 680/2016, Legea 190/2018 etc.), conform îndrumărilor Autorității Naționale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal.

Instituția noastră este responsabilă de prelucrarea datelor tale cu caracter personal pe care le colectăm direct de la tine sau din alte surse.

PRIMARIA ORASULUI ROZNOV

Adresa de corespondenta: Str. Tineretului nr. 663, Orașul Roznov, Jud. Neamț.

Adresa de corespondenta electronica: primaria@primariaroznov.ro

Tel. 0233.665.471 Fax: 0233.665.241

Potrivit legislației, compania noastră este operator de date cu caracter personal. Pentru ca datele tale să fie prelucrate în siguranță, am depus toate eforturile să implementăm măsuri rezonabile, atât din punct de vedere tehnic, cât și organizațional pentru a proteja informațiile tale personale și depunem eforturi pentru a instrui în mod constant personalul nostru despre importanța protejării datelor cu caracter personal.

Informații prelucrate in urma accesării portalului de internet de către dumneavoastră

Prin intermediul portalului de internet, instituția noastră va pune la dispoziție, toate informațiile de interes public despre instituitei si activitatea acesteia, reglementate de lege.

Accesând portalul de internet, sau interacționând cu noi prin intermediul portalului de internet, pentru o buna funcționalitate a portalului, cat si in scop statistic si de securitate a informației, exista posibilitatea sa utilizam un număr de cookie-uri sunt utilizate de noi (cookies prima parte) și uneori de terțe părți (cookies terța parte). Aceste module cookies sunt un text special, deseori codificat, trimis de un server unui navigator de internet și apoi trimis înapoi (nemodificat) de către navigator, de fiecare dată când accesează acel server. Cookie-urile sunt folosite pentru autentificare precum și pentru urmărirea comportamentului utilizatorilor; aplicații tipice sunt reținerea preferințelor utilizatorilor și implementarea diverselor aplicații sau utilizări ale portalului.

Aceste module cookie permit funcționarea portalului nostru, si este posibil sa colecteze informații utile despre vizitatori, pentru a vă oferi o experiență cât mai bună în utilizarea portalului de internet.

Unele dintre cookie-urile pe care le folosim sunt strict necesare pentru ca site-ul nostru să funcționeze și nu vă cerem consimțământul de a le introduce în calculatorul dvs.

Cu toate acestea, pentru acele cookie-uri care sunt utile, dar nu strict necesare, vom cere mereu consimțământul dvs. înainte de a le plasa.

Pe lângă cookie-urile pe care le folosim, lucrând cu terțe părți pentru a vă oferi o experiență oportună, acestea plasează diverse cookie-urile în calculatorul dvs., însă doar cu consimțământul dvs.

De asemeni, pentru asigurarea securității portalului nostru de internet, dar si pentru securitatea datelor transmise prin intermediul acestui portal, vom înregistra informații precum adresa IP a calculatorului sau sistemului IT prin care accesați portalul nostru, precum si informații tehnice minime ca, navigatorul de internet utilizat, sistemul de operare, locația, etc.

Trimiterea unei solicitare prin intermediul site-ului nostru

Pentru a întruni obligațiile noastre legale dar si pentru a va respecta pe deplin drepturile, va dam si posibilitatea de a interacționa cu instituția noastră si prin intermediul portalului de internet.

Când ne trimiteți o solicitare prin intermediul portalului nostru, pentru a putea sa dam curs acestor solicitări, vă vom solicita date cu caracter personal, in funcție de natura si specificul solicitării dar si in scopuri de identificare a persoanei.

Aceste date sunt: numele si prenumele, adresa, număr de telefon sau fax, adresa de e-mail, date de identificare ale persoanei (CNP, serie si număr act de identitate), dar si alte date ce pot fi solicitate ulterior, cat si in funcție de natura solicitării sau a formularelor disponibile pe portalul de internet pe care le completați si le transmiteți.

Utilizăm aceste informații pentru a răspunde cererii dumneavoastră,  inclusiv pentru furnizarea de informații publice. In acest sens putem să vă trimitem un e-mail de mai mult ori după ce ați făcut o solicitare, pentru a ne asigura că am răspuns la solicitarea dumneavoastră dar si pentru confirmarea identității.

Solicitările dumneavoastră  sunt prelucrate de angajații instituitei noastre si nu folosim informațiile furnizate de dumneavoastră pentru a lua decizii automate care ar putea să vă afecteze, inclusiv pentru a face profilări.

Menținem in siguranța, solicitările dumneavoastră venite prin intermediul portalului de internet, conform Nomenclatorului Arhivistic si legislației in vigoare in funcție de natura solicitării după care in urma analizei dispunem ștergerea acestora.

Drepturile persoanei vizate in privința prelucrării datelor cu caracter personal

Persoana vizata sunteți dumneavoastră, vizitator al portalului nostru de internet, iar in temeiul Regulamentului UE 679/2016 persoana vizată are următoare drepturi fundamentale:

Dreptul la informare; Dreptul de acces; Dreptul la rectificare; Dreptul la ștergerea datelor („dreptul de a fi uitat”); Dreptul la restricționarea prelucrării; Dreptul la portabilitatea datelor;

Dreptul de a se opune prelucrării; Dreptul de retragere a consimțământului; Dreptul de a nu face obiectul unei decizii bazate exclusiv pe prelucrarea automată, inclusiv crearea de profiluri;

Dreptul de a depune o plângere la Autoritate; Dreptul de a se adresa justiției.

Toate aceste drepturi ale persoanelor vizate cărora instituția noastră le prelucrează datele sunt susținute de proceduri adecvate care permit ca acțiunea necesară să fie luată în termenele stabilite de Regulamentului UE 679/2016.

In vederea exercitării acestor drepturi persoanele vizate ne pot contacta folosind datele de contact prezentate in acesta politica, persoana desemnata in mod special sa reprezinte instituția in aceste situații fiind DPO – Reprezentantul cu Protecția Datelor.

Pentru a veni in sprijinul persoanelor vizate si pentru a urgenta cererile acestora, instituția noastră pune la dispoziție cereri tip, ușor de completat, pentru toate situațiile in care persoanele vizate își manifesta drepturile, dar nefiind obligatorie utilizarea acestor cereri tip.

Aceste cereri, precum si procesarea lor nu vor fi taxate. In calitate de operator de date cu caracter personal avem obligația legala sa răspundem acestor cereri în maxim 30 de zile, iar în anumite cazuri excepționale în cel mult 60 de zile de la primirea cererii.

Instituția noastră va verifica întotdeauna identitatea oricărei persoane, analizând situațiile punctual  in vederea răspunderii la cereri și permițând exercitarea drepturilor.  Departamentul nostru juridic sau consultanții externi vor avea un cuvânt de spus cu privire la temeinicia cererii.

Date de contact pentru exercitarea drepturilor persoanelor vizate

In vederea exercitării drepturilor persoanele vizate pot utiliza următoarele date de contact:

PRIMARIA ORASULUI ROZNOV

Responsabilul cu Protecția Datelor cu Caracter Personal

Adresa de corespondenta: Str. Tineretului nr. 663, Orașul Roznov, Jud. Neamț.

Adresa de corespondenta electronica: dpo@primariaroznov.ro

Tel. 0233.665.471 Fax: 0233.665.241

In vederea apărării drepturilor garantate de legislația pentru protecția datelor cu caracter personal, in situațiile in care considerați ca v-au fost încălcate, aveți si dreptul de a va adresa Justiției sau A.N.S.P.D.C.P. la adresa:

Autoritatea Naționala de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal

Adresa: B-dul G-ral. Gheorghe Magheru 28-30, Sector 1, București.

Telefon: 031.80.59.211 / 212,  Fax: 031.805.96.02

E-Mail: anspdcp@dataprotection.ro , E-Mail DPO: dpo@dataprotection.ro