Search
joi 19 septembrie 2019
 • :
 • :

Concurs ocupare post compartiment Proiecte ,Programe, Prognoze

BIBLIOGRAFIE

Pentru concursul de ocupare a postului contractual vacant de inspector asistent clasa I , în cadrul Compartimentului Proiecte, programe, prognoze, Oraș Roznov, Jud. Neamț.

 1. Constituția României;
 2. Legea nr. 53/2003 Codul Muncii;
 3. Legea nr. 477/2004 Codul de conduită a personalului contractual;
 4. Legea nr. 215/2001 Administrația publică locală(r);
 5. Legea nr. 544/2001 Privind liberul acces la informațiile de interes public;
 6. Legea nr. 52/2003 Privind transparența decizională în Administrația Publică(r);
 7. Strategia de dezvoltare locală a orașului Roznov perioada 2014 – 2020;
 8. Legea nr. 50/1991 Privind autorizarea executării lucrărilor de construcții (r);
 9. Ordinul 839/12.10.2009 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr.50/1991(r);
 10. G. 273/1994 (r) Privind regulamentul de recepție a lucrărilor de construcții.

Concursul se va desfășura la sediul Primăriei Orașului Roznov, Județul Neamț, în ziua de 06.11.2017, ora 10.00, proba scrisă iar interviul pe data de 07.11.2017, ora 10.00.

Dosarul de concurs va cuprinde:

 • Cerere de înscriere la concurs;
 • Copie după cartea de identitate;
 • Copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor cerute;
 • Adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează;
 • Cazier judiciar;
 • Curriculum Vitae.

Data limită până la care candidații pot depune actele pentru dosarul de concurs este 01.11.2017, ora 14.00.

Informații suplimentare la tel.:0233/665471.