Search
miercuri 24 iulie 2019
 • :
 • :

Concurs director – CAMIN PERSOANE VARSTNICE ROZNOV

A N U N T

  Orasul Roznov organizeaza concurs pentru ocuparea  postului contractual vacant de conducere  – DIRECTOR – CAMIN PERSOANE VARSTNICE ROZNOV

      Concursul consta in sustinerea unei probe scrise de verificare a cunostintelor in data de 11.03.2019, ora 10.00 si proba interviu in data de 13.03.2019 ,ora 10.00,  la sediul Primariei orasului Roznov.

      In vederea participarii la concurs, candidatii trebuie sa indeplineasca cumulativ conditiile generale prevazute la art. 3 din H.G. nr. 286/2011 si conditiile specifice pentru ocuparea postului:

 1. Studii superioare absolvite cu diploma de licenta in domeniul stiintelor administrative, juridice, economice;
 2. Experienta de minimum 5 ani in domeniul serviciilor sociale;
 3. Experienta in functie de conducere minimum 2 ani; 

      Dosarele de inscriere la concurs se pot depune in termen de 10 zile lucratoare de la data afisarii, la sediul Primariei orasului Roznov si trebuie sa contina urmatoarele documente:

 • cererea de înscriere la concurs adresată conducătorului  instituției ;
 • copii dupa actul de identitate si actele de stare civila;
 • copiile documentelor care  atesta nivelul studiiilor si  indeplinirea conditiilor specifice;
 • adeverința care atestă vechimea în domeniul serviciilor sociale;
 • adeverinta care atesta experienta in functia de conducere;
 • cazierul judiciar;
 • adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate;
 • curriculum vitae.

Bibliografie:

 1. Constitutia Romaniei;
 2. Legea administratiei publice locale nr.215/2001  actualizata;
 3. Legea nr. 53/ 2003- Codul muncii, cu modificarile si completarile ulterioare;
 4. Legea nr. 477/2004  privind Codul de conduită a personalului contractual din autorităţile şi instituţiile publice;
 5.  Legea nr. 17/ 2000 privind asistenţa socială a persoanelor vârstnice – actualizată;
 6. Legea nr. 281 /2006 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 17/ 2000 privind asistenţa socială a persoanelor vârstnice ;
 7. Legea nr. 270/ 2008 pentru modificarea Legii nr. 17/ 2000 privind asistenţa socială a persoanelor vârstnice;
 8. Legea nr. 292/ 2011 Legea  asistenţei sociale;
 9. HG nr. 212/2011 aprobarea Programului de interes national „Dezvoltarea retelei nationale de camine pentru persoanele varstnice”;
 10. Ordinul nr. 2126/2014 privind aprobarea Standardelor minime de calitate pentru acreditarea serviciilor sociale destinate persoanelor varsnice , persoanelor fara adapost , tinerilor care au parasit sistemul de protectie a copilului si altor categorii de persoane adulte aflate in dificultate, precum si pentru serviciile acordate in comunitate , serviciilor acordate in sistem integrat si cantinelor sociale ;
 11. Legea nr. 82 / 1991 legea contabilităţii, republicată;
 12. Legea nr. 250/2016 privin aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr.20/2016 pentru modificarea si completarea  Ordonantei de urgenta  a Guvernului nr. 57/2015 privind salarizarea personalului platit din fonduri publice in anul 2016, prorogarea unor termene, precum si únele masuri fiscal- bugetare si pentru modificarea si completarea unor acte normative;
 13. Legea  nr.153/2017 privind salarizarea personalului platit din fonduri publice;
 14. HG nr.867/2015 privind aprobarea Nomenclatorului serviciilor sociale, precum si a regulamentelor – cadru de organizare si functionare a serviciilor sociale;
 15. Ordinul nr. 600/2018 privind aprobarea Codului controlului intern managerial al entitatilor publice;Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *