Search
joi 15 noiembrie 2018
  • :
  • :

Category: Anunturi

Concurs inspector I , debutant in cadrul Compartimentului Protectia Mediului

PRIMARIA ORASULUI ROZNOV, JUDETUL NEAMT anunta:      In conformitate cu prevederile art. 1 alin.(1) din Regulamentul -cadru privind...

ANUNT PUBLIC 22.10.2018

Primăria Oraşului Roznov, cu sediul în jud. Neamţ, str. Tineretului, nr. 606, titular al planului, anunţă publicul interesat asupra...

Concurs inspector I, in cadrul Biroului Impozite si taxe locale

A treia ediție a Festivalului “Hora Roznovenilor”

Duminică, 12 August, Roznovul îmbracă straie de sărbătoare. Cea de a treia ediție a Festivalului “Hora Roznovenilor”, va fi una...

Responsabil cu asistenta privind completarea si/sau depunerea declaratiei unice

Programul National de Cadastru si Carte Funciara la nivelul UAT Roznov

Prin Programul National de Cadastru si Carte Funciara la nivelul UAT Roznov, in anul 2018 se vor efectua inregistrari sistematice doar in...

Depunere oferta in vederea atribuirii lucrarii la obiectivul „Amenajare trotuare si parcari in orasul Roznov

Primaria Orasului Roznov invita operatorii economici interesati sa depuna oferta in vederea atribuirii prin cumparare directa a...

Concurs ocupare post compartiment Proiecte ,Programe, Prognoze

BIBLIOGRAFIE Pentru concursul de ocupare a postului contractual vacant de inspector asistent clasa I , în cadrul Compartimentului...

Autorizatie de functionare 2018

Ocupare post contractual temporar – vacant in cadrul S.P.C.L.E.P. Roznov