Search
vineri 18 august 2017
  • :
  • :

Posts by: primariaroznov

afis-Roznov

Hora Roznovenilor, ediția a II-a

Consiliul Local și Primăria Roznov au plăcerea de a vă invita la Hora Roznovenilor, ediția a II-a. Așadar, duminică, 13...

Transcrierea certificatelor/extraselor de naștere

1. Certificatul sau extrasul de naştere eliberat de autoritaţile străine, în original, apostilat sau supralegalizat, dacă este cazul,...

Schimbarea numelui/prenumelui pe cale administrativă

    Cererea de schimbare a numelui trebuie să fie motivată prin unul din cazurile prevăzute la art. 4 aliniat (2) şi (3) din...

Întocmirea anexei 24 în vederea deschiderii procedurii succesorale

1. Certificatul de deces al persoanei în urma căreia se solicită succesiunea; 2. Cerere; 3. Certificat de atestare fiscală (original...

Înscrierea mențiunii de schimbare de nume/prenume pronunțat în străinătate

1. Certificatul de schimbare de nume şi/sau prenume, în original şi copie, apostilat sau supralegalizat, după caz; 2. Traducerea...

Înscrierea mențiunii de divorț pronunțat în străinătate

1. Hotărârea de divorţ definitivă şi irevocabilă, decizia administrativă sau religioasă în original şi copie, apostilată sau...

Înscrierea divorțului și a schimbării de nume/prenume pronunțate în străinătate

Înscrierea divorţului se face la cererea oricăruia dintre foştii soţi, care va trebui să depună copie legalizată de pe hotărârea...

Înscrierea recunoașterii sau stabilirii filiației

♦ Hotărâre judecătorească, definitivă şi irevocabilă, declaraţie de recunoaştere; ♦ Recunoaşterea făcută la înregistrarea...

Înregistrarea decesului

Actul de deces se întocmeşte la S.P.C.L.E.P sau după caz, la primăria unităţii administrative-teritoriale în  a cărei rază s-a...

Întocmirea actului de deces

♦ Certificatul medical constatator al decesului, întocmit şi semnat de medicul sau cadrul mediu sanitar care a făcut constatarea, în...